Danışmanlık

 E-iş danışmanları ve bilişim uzmanlarını içeren kadrosu ile girdapajans.COM, müşterilerin verilerinin ve veri işleyen süreçlerinin analizi, iyileştirilmesi ve elektronik ortama taşınmasını sağlar.

 

E-Dönüşüm
Firmamız kurum ve kuruluşların hedefleri doğrultusunda, iş süreçlerinin, iyileştirilmesi, yeniden yapılandırılması ve elektronik ortama taşınmasına yönelik e-dönüşüm danışmanlık ve proje hizmetleri sunmaktadır.

E-iş danışmanları ve bilişim uzmanlarını içeren kadrosu ile girdapajans.COM, müşterilerin verilerinin ve veri işleyen süreçlerinin analizi, iyileştirilmesi ve elektronik ortama taşınmasını sağlar. Firmamız e-dönüşüm hizmetlerini, süreç ve bilgi mimarimizin kapsamındaki e-dönüşüm metodolojisine uygun olarak sağlar. Metodolojimizde yer alan başlıca adımlar aşağıdaki gibidir.

1- Mevcut Bilişim Altyapı ve Uygulamalarının Analizi
Müşterilerin mevcut ve planlanan bilişim yatırımları incelenir, kurum hedeflerine ulaşılması ve stratejilerinin uygulaması yönünde yeterliliği araştırılır.

2- İş Süreçlerinin Yeniden Tasarlanması
Mevcut İş Süreçleri Analizi: Kurumların süreçlerinin analizleri yapılır, iş yapış şekilleri, prosedür ve talimatları, kullanılan uygulamalar, birimler ve süreçler arası ilişkiler incelenir. Her bir süreç için girdiler, çıktılar ve dönüşüm diyagramlarla ifade edilir. Süreci oluşturan, metotlar, akışlar, roller ve araçlar belirlenir.

Hedeflenen Durum Atölye Çalışmaları: Mevcut iş süreçleri analizi ile belirlenen gereksinimlerin standartlaşması, esnekliğin arttırılması, değişkenliğin azaltması, iyileşme sağlanması ve verimliliğin arttırılmasına yönelik somut ve uygulanabilir önerilerin oluşturulduğu laboratuar çalışmalardır.

3- e-dönüşüm Yol Haritası ve Projelendirilmesi
Bu aşamada, e-dönüşüm sürecinde müşterilere stratejik bir yol haritası çıkartılır. Bu yol haritası ile kurumun e-dönüşüm sürecinde, mevcut durumdan iyileştirilecek ve/veya yeniden yapılandırılacak hedeflenen duruma ulaşmak için izleyeceği adımlar, riskleri ile birlikte, alternatifler halinde bütünsel bir perspektifte projelendirilmekte ve gerçekleştirilmektedir.

Faydaları
• Kurumların bilişim altyapı ve uygulamalarının bütünsel bir bakış açısı ile değerlendirilmesi sonucu, kurumun en uygun bilişim altyapısına sahip olması.
• E-iş uygulamaları deneyimlerinin paylaşılması
• Süreçlerin iyileştirilmesi ve/veya yeniden yapılandırılması ile kurum içi verimliliğin arttırılması

Bilişim Teknolojileri Danışmanlığı

Bilişim Teknolojileri Danışmanlığı, kurumların iş yapma süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilişim çözümleri üretmek amacı ile yapılacak her türlü çalışmanın projelenmesi veya hazır projelerin devamı amacıyla yapılan danışmanlık hizmetidir . girdapajans.COM’nin misyonu, müşterilerine ihtiyaçlarına tam uyan hizmetleri mümkün olan en yüksek kalitede sunarak global iş dünyasında şirketlerin rekabet güçlerini artırmak ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Gelişen teknolojiyi sürekli takip eden personellerimiz, özellikle bireysel kullanıcıların teknoloji ihtiyacını en ekonomik yoldan çözmek üzere uzmanlaşmıştır. İnternetin ayrı bir çalışma alanımız olması imkanların genişliğinden kaynaklanmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Danışmanlığı çerçevesinde yapılan çalışmalar;

• Proje navigasyonu, fiziblite çalışmaları
• Bilgi işlem projeleri ve proje yönetmenliği
• Web uygulamaları ve uygulama sonrası desteği
• Web içerik editörlüğü ve güncelleme desteği
• Arama motorları optimizasyon çalışmaları, google addwords sponsor reklam operatörlüğü
• Bilgisayar satışı, servisi ve bakım anlaşmaları (kurum ve kuruluşlara yönelik)
• Network çözümleri ve operatörlüğü

Call Now Button